پایگاه خبری

پاکستان، اسرائیل را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد

پاکستان، اسرائیل را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد
بحران دیپلماتیکی بین اسرائیل و پاکستان ایجاد شده که دلیل آن به پاسخ وزیر دفاع پاکستان به اظهارات منسوب به وزیر جنگ اسرائیل علیه کشورش بازمی‌گردد.

پاکستان، اسرائیل را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد