اخبار سیاسی

وعده رئیس‌جمهور ایتالیا برای حل بحران سیاسی

وعده رئیس‌جمهور ایتالیا برای حل بحران سیاسی
رئیس جمهور ایتالیا قول داد تا هر چه سریعتر بحران دولت را که پس از استعفای نخست وزیر به وجود آمده، حل و فصل کند.

وعده رئیس‌جمهور ایتالیا برای حل بحران سیاسی