پایگاه خبری

وضعیت مبهم ادینیو و گودرزی برای بازی با پیکان

وضعیت مبهم ادینیو و گودرزی برای بازی با پیکان
تیم تراکتورسازی پس از تساوی مقابل صنعت نفت آبادان، ظهر امروز (چهارشنبه) ریکاوری خواهد کرد.

وضعیت مبهم ادینیو و گودرزی برای بازی با پیکان