پایگاه خبری

وضعیت سفارتخانه ها در کابل پس از حادثه تروریستی

وضعیت سفارتخانه ها در کابل پس از حادثه تروریستی
تعدادی از سفارتخانه ها یا اقامتگاه دیپلمات های خارجی در کابل در اثر حادثه مهیب تروریستی روز چهارشنبه دچار خسارت و آسیب دیدگی شدند، به گونه ای که برخی منابع خبری از تخلیه تعدادی از کارکنان آنها از منطقه حادثه دیده خبر می دهند.

وضعیت سفارتخانه ها در کابل پس از حادثه تروریستی