پایگاه خبری

واکنش ستاره پرسپولیس به محرومیت

واکنش ستاره پرسپولیس به محرومیت
ستاره پرسپولیس به موضوع محرومیتش از سوی کمیته انضباطی واکنش نشان داد.

واکنش ستاره پرسپولیس به محرومیت