پایگاه خبری

وام ۱۰۰میلیون تومانی برای مشاغل خانگی

وام ۱۰۰میلیون تومانی برای مشاغل خانگی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات ویژه به مشاغل خانگی و روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

وام ۱۰۰میلیون تومانی برای مشاغل خانگی

موزیک سرا