پایگاه خبری

هنوز بدهی های بابک زنجانی پرداخت نشده

هنوز بدهی های بابک زنجانی پرداخت نشده
وزیر دادگستری: با وجود تایید حکم بابک زنجانی هنوز بدهی های این متهم به صورت کامل پرداخت نشده است.

هنوز بدهی های بابک زنجانی پرداخت نشده