پایگاه خبری

نیروهای ویژه روسیه وارد مصر شدند

نیروهای ویژه روسیه وارد مصر شدند
یک گروه از نظامیان نیروهای ویژه هوابرد روسیه برای شرکت در رزمایش ضدتروریستی در مصر وارد این کشور شدند.

نیروهای ویژه روسیه وارد مصر شدند

آلرژی و تغذیه