پایگاه خبری

نگاه سوریه به انتخابات ریاست جمهوری لبنان

نگاه سوریه به انتخابات ریاست جمهوری لبنان
رهبران سوریه در شرایط ناآرامی، از تحولات منطقه‌ای از جمله انتخابات ریاست جمهوری لبنان غافل نماندند و سعی کردند توان مدیریت کشمکش‌های اطراف خود را حفظ و خود را به عنوان یک طرف تاثیرگذار و نه حاشیه‌ای مطرح کنند.

نگاه سوریه به انتخابات ریاست جمهوری لبنان

دانلود یوتیوب