پایگاه خبری

نوشاد عالمیان قهرمان جایزه بزرگ لارستان شد

نوشاد عالمیان قهرمان جایزه بزرگ لارستان شد
در مسابقات جایزه بزرگ لارستان نوشاد عالمیان با شکست برادرش عنوان قهرمانی را بدست آورد.

نوشاد عالمیان قهرمان جایزه بزرگ لارستان شد