پایگاه خبری

نوراللهی سرباز نیست

نوراللهی سرباز نیست
«حضور نوراللهی و عالیشاه در تراکتورسازی به‌عنوان بازیکن سرباز، قطعی نیست.»

نوراللهی سرباز نیست