پایگاه خبری

نقشۀ «ب» آمریکا درباره سوریه فاش شد

نقشۀ «ب» آمریکا درباره سوریه فاش شد
تحلیلگر نظامی شبکۀ سی.ان.ان مهم ترین بخش نقشۀ «ب» آمریکا در سوریه را فاش کرد.

نقشۀ «ب» آمریکا درباره سوریه فاش شد

کرمان نیوز