اخبار خارجی

نشست فوق العاده وزرای خارجه اتحادیه عرب

نشست فوق العاده وزرای خارجه اتحادیه عرب
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دوشنبه هفته آینده به منظور بررسی اوضاع سوریه و حلب نشست فوق العاده برگزار می کنند.

نشست فوق العاده وزرای خارجه اتحادیه عرب