پایگاه خبری

نشست خبری کمالوند و کریمی برگزار نمی‌شود

نشست خبری کمالوند و کریمی برگزار نمی‌شود
نشست خبری پیش از بازی سرمربیان تیم‌های گسترش فولاد و نفت آبادان برگزار نمی‌شود.

نشست خبری کمالوند و کریمی برگزار نمی‌شود