پایگاه خبری

نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی تیفور

نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی تیفور
فعالان سوری با اعلام نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی “تیفور” در استان حمص، مدعی شدند که نظام سوریه در حال تخلیه این فرودگاه است.

نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی تیفور