پایگاه خبری

نخستین ویدیو از عملیات ضدتروریستی در کرمانشاه+ فیلم

نخستین ویدیو از عملیات ضدتروریستی در کرمانشاه+ فیلم
فیلمی از منطقه عملیاتی و اجساد تروریست ها در کرمانشاه را مشاهده می کنید.

نخستین ویدیو از عملیات ضدتروریستی در کرمانشاه+ فیلم

فانتزی