پایگاه خبری

نخستین وعده دبیر کل جدید سازمان ملل چیست؟

نخستین وعده دبیر کل جدید سازمان ملل چیست؟
آنتونیو گوتیرس پس از رای شورای امنیت نخستین سخنرانی اش را ایراد کرد.

نخستین وعده دبیر کل جدید سازمان ملل چیست؟

استخدام آموزش و پرورش