پایگاه خبری

نجات 4 کارگر از زیر آوار ساختمان

نجات 4 کارگر از زیر آوار ساختمان
رعایت نکردن اصول ایمنی به هنگام تخریب ساختمان قدیمی موجب ریزش آوار و گرفتار شدن چهار کارگر شد. این کارگران با تلاش آتش نشانان از زیر آوار ساختمان درحال تخریب نجات یافتند.

نجات 4 کارگر از زیر آوار ساختمان