پایگاه خبری

نتایج احراز صلاحیت‌های انتخابات شورای شهر امشب «پیامکی» اعلام می‌شود

نتایج احراز صلاحیت‌های انتخابات شورای شهر امشب «پیامکی» اعلام می‌شود

نتایج احراز صلاحیت‌های انتخابات شورای شهر امشب «پیامکی» اعلام می‌شود