پایگاه خبری

نامجو مطلق: اوج گیری استقلال کم از قهرمانی نداشت

نامجو مطلق: اوج گیری استقلال کم از قهرمانی نداشت
پیشکسوت باشگاه استقلال می گوید که نتایج خوب استقلال در نیم فصل دوم و جهش این تیم ارزش زیادی دارد.

نامجو مطلق: اوج گیری استقلال کم از قهرمانی نداشت