پایگاه خبری

ناراحتی برخی مربیان لیگ برتری از پرسپولیس

ناراحتی برخی مربیان لیگ برتری از پرسپولیس
مذاکره غیر قانونی باشگاه پرسپولیس با برخی ستاره‌های لیگ برتری، ناراحتی شدید مربیان تیم‌های آنها را به دنبال داشته است.

ناراحتی برخی مربیان لیگ برتری از پرسپولیس