پایگاه خبری

ناتو امروز میزبان «جیمز ماتیس» است

ناتو امروز میزبان «جیمز ماتیس» است
وزیر دفاع آمریکا امروز به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ناتو راهی بروکسل می شود.

ناتو امروز میزبان «جیمز ماتیس» است