پایگاه خبری

میزان آرای روحانی و رئیسی در تهران

میزان آرای روحانی و رئیسی در تهران
کانال خبرگزاری ایرنا در خبری از میزان آرای آقایان حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در تهران در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

میزان آرای روحانی و رئیسی در تهران