پایگاه خبری

میثاقیان ضعف استقلال را نشان داد

میثاقیان ضعف استقلال را نشان داد
اکبر میثاقیان در حالی روند بردهای پی در پی استقلال را قطع کرد که تیمش فقط روی ضد حمله به دروازه حریف می‌رسید.

میثاقیان ضعف استقلال را نشان داد