طلا

میانگین طول مدت ازدواج منجر به طلاق در ایران

میانگین طول مدت ازدواج منجر به طلاق در ایران
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که در سال گذشته میانگین طول مدت ازدواج های منجر به طلاق ۸.۳ سال، میانگین سن طلاق در کشور برای مردان ۳۱.۵ سال و برای زنان ۲۷.۵ سال بوده است.

میانگین طول مدت ازدواج منجر به طلاق در ایران