پایگاه خبری

مونتلا:فتح سوپرکاپ، بهترین لحظه مربیگری من بود

مونتلا:فتح سوپرکاپ، بهترین لحظه مربیگری من بود
وینچنزو مونتلا، قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا را بهترین تجربه خود می‌داند.

مونتلا:فتح سوپرکاپ، بهترین لحظه مربیگری من بود