پایگاه خبری

مهمترین شرط میزبانی لیگ جهانی والیبال

مهمترین شرط میزبانی لیگ جهانی والیبال
سرپرست فدراسیون والیبال گفت: توجه به تماشاگران از مهمترین شرایط میزبانی‌ها از سال ۲۰۱۸ لیگ جهانی است به گونه‌ای که حداکثر ظرفیت سالن‌ها باید به تماشاگران اختصاص یابد.

مهمترین شرط میزبانی لیگ جهانی والیبال