پایگاه خبری

مهرانپور: والیبال ایران دیکتاتور می‌خواهد!

مهرانپور: والیبال ایران دیکتاتور می‌خواهد!
آنالیزور تیم ملی والیبال ایران گفت: در شرایط کنونی والیبال ایران یک مربی می‌خواهد که دیکتاتور باشد، نه با شخصیت.

مهرانپور: والیبال ایران دیکتاتور می‌خواهد!

موزیک جوان