پایگاه خبری

منچسترسیتی به دنبال جذب اوبلاک

منچسترسیتی به دنبال جذب اوبلاک
باشگاه منچسترسیتی در تابستان قصد دارد یان اوبلاک، گلر اتلتیکومادرید را به خدمت بگیرد.

منچسترسیتی به دنبال جذب اوبلاک