پایگاه خبری

مقام چینی به جرم فساد، محکوم به حبس ابد شد

مقام چینی به جرم فساد، محکوم به حبس ابد شد
دادگاهی در چین روز چهارشنبه رئیس سابق اداره آمار این کشور را به اتهام فساد بازداشت و به حبس ابد محکوم کرد.

مقام چینی به جرم فساد، محکوم به حبس ابد شد