پایگاه خبری

مقام ترکیه ای: قاتل سفیر روسیه، تنها نبود

مقام ترکیه ای: قاتل سفیر روسیه، تنها نبود
یک مقام ترکیه‌ای به شرط ناشناس ماندن گفته که قاتل سفیر روسیه، در اقدامی حساب شده و با همکاری برخی دیگر، دست به ترور این دیپلمات روس زده است.

مقام ترکیه ای: قاتل سفیر روسیه، تنها نبود