پایگاه خبری

معتادان دفترچه بیمه سلامت دریافت می‌کنند

معتادان دفترچه بیمه سلامت دریافت می‌کنند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار دادن معتادان متجاهر خبر داد و گفت: به دلیل پراکندگی این افراد در جامعه، امکان تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها نبود و در صورتی که آنها در مراکز درمان بستری شوند از دفترچه بیمه سلامت برخوردار می شوند.

معتادان دفترچه بیمه سلامت دریافت می‌کنند