پایگاه خبری

معارضان سوری مدعی توافق آتش‌بس در حلب شدند

معارضان سوری مدعی توافق آتش‌بس در حلب شدند
معارضان سوری مدعی شدند که با طرف روسی بر سر آتش بس در حلب به توافق رسیدند.

معارضان سوری مدعی توافق آتش‌بس در حلب شدند