پایگاه خبری

معارضان سوری با آتش بس در سوریه موافقت کردند

معارضان سوری با آتش بس در سوریه موافقت کردند
شبکه خبری الجزیره از توافق فرماندهان نظامی معارض سوریه با آتش بس پیشنهادی در این کشور خبر داد.

معارضان سوری با آتش بس در سوریه موافقت کردند