پایگاه خبری

مظفری زاده: پنالتی پرسپولیسی‌ها صحیح بود

مظفری زاده: پنالتی پرسپولیسی‌ها صحیح بود
کارشناس برجسته داوری فوتبال ایران، قضاوت داور مطرح ازبکستانی و تصمیمات وی را مورد تحلیل قرار داد.​​​​​​​

مظفری زاده: پنالتی پرسپولیسی‌ها صحیح بود