پایگاه خبری

مظفری‌زاده: آخرین قضاوت حاج بابایی بی‌نقص بود

مظفری‌زاده: آخرین قضاوت حاج بابایی بی‌نقص بود
سعید مظفری زاده معتقد است که شاهین حاج بابایی به خوبی از عهده آخرین قضاوت دوران حرفه ای خود برآمده است.

مظفری‌زاده: آخرین قضاوت حاج بابایی بی‌نقص بود