پایگاه خبری

مرگ ابوجندل کویتی سرکرده داعش در سوریه تایید شد

مرگ ابوجندل کویتی سرکرده داعش در سوریه تایید شد
ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم خبر کشته شدن ‘ابوجندل’ یکی از سرکردگان داعش که تابعیت کویت را دارد ، تایید کرده است.

مرگ ابوجندل کویتی سرکرده داعش در سوریه تایید شد