پایگاه خبری

مرکل: مذاکرات گروه هفت، بسیار ناامید کننده بود

مرکل: مذاکرات گروه هفت، بسیار ناامید کننده بود
صدراعظم آلمان روز شنبه در پایان اجلاس گروه هفت جی ۷ در سیسیل، گفت که مذاکرات میان سران شرکت کننده در این نشست در باره محیط زیست بسیار ناامید کننده بود.

مرکل: مذاکرات گروه هفت، بسیار ناامید کننده بود