پایگاه خبری

مرکل: خواستار همکاری با «ماکرون» هستم

مرکل: خواستار همکاری با «ماکرون» هستم
صدراعظم آلمان در اظهاراتی بر همکاری با رئیس‌ جمهور جدید فرانسه تأکید کرد.

مرکل: خواستار همکاری با «ماکرون» هستم