پایگاه خبری

مدیربرنامه مارادونا خودکشی کرد

مدیربرنامه مارادونا خودکشی کرد
اولین مدیربرنامه و کسی که مارادونا را به دنیای فوتبال و رسانه‌ها معرفی کرده بود، ظهر روز گذشته خودکشی کرد.

مدیربرنامه مارادونا خودکشی کرد