پایگاه خبری

مخالفت قاضی فدرال با درخواست بازشماری آرای پنسیلوانیا

مخالفت قاضی فدرال با درخواست بازشماری آرای پنسیلوانیا
قاضی فدرال آمریکایی درخواست حزب «سبز» برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ایالت «پنسیلوانیا» را رد کرده است.

مخالفت قاضی فدرال با درخواست بازشماری آرای پنسیلوانیا