پایگاه خبری

مخالفت باشگاه صبا با جدایی عنایتی

مخالفت باشگاه صبا با جدایی عنایتی
مدیرعامل باشگاه صبای قم اعلام کرد که همکاری‌شان با رضا عنایتی تا پایان فصل ادامه خواهد یافت.

مخالفت باشگاه صبا با جدایی عنایتی