پایگاه خبری

محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم امام خمینی(ره)

محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم امام خمینی(ره)

محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم امام خمینی(ره)