پایگاه خبری

مجوز برای اعزام کارشناسان تجهیزات پزشکی آمریکایی به ایران

مجوز برای اعزام کارشناسان تجهیزات پزشکی آمریکایی به ایران
خزانه داری آمریکا محدودیت های صادرات کالاها و تجهیزات پزشکی و کشاورزی به ایران را کاهش داد و اجازه اعزام کارشناسان آمریکایی برای آموزش نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی به همتایان ایرانی شان را صادر کرد.

مجوز برای اعزام کارشناسان تجهیزات پزشکی آمریکایی به ایران