پایگاه خبری

متن سوگند ریاست جمهوری ترامپ

متن سوگند ریاست جمهوری ترامپ
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا سوگند یاد کرد.

متن سوگند ریاست جمهوری ترامپ