پایگاه خبری

ماهینی: از بعد بازی مشغول بچه‌داری هستم

ماهینی: از بعد بازی مشغول بچه‌داری هستم
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آنطور که از بچه‌ها شنیدم هانی را از بالا به داخل زمین راه ندادند.

ماهینی: از بعد بازی مشغول بچه‌داری هستم