پایگاه خبری

ماشین سازی – سایپا به 19 دی‌ماه موکول شد

ماشین سازی – سایپا به 19 دی‌ماه موکول شد
دیدار تیم‌های ماشین سازی و سایپای تهران در روز 19 دیماه برگزار می‌شود.

ماشین سازی – سایپا به 19 دی‌ماه موکول شد