پایگاه خبری

لزوم بسیج امکانات برای کمک به سیل زدگان

لزوم بسیج امکانات برای کمک به سیل زدگان
معاون اول رییس جمهور در تماس های تلفنی جداگانه با استانداران آذربایجان غربی و شرقی، در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده ناشی از جاری شدن سیل در این دو استان قرار گرفت.

لزوم بسیج امکانات برای کمک به سیل زدگان