طلا

لحظه به لحظه با مراسم توپ طلای 2016

لحظه به لحظه با مراسم توپ طلای 2016
تا ساعاتی دیگر، نام بهترین بازیکن سال 2016 جهان از سوی نشریه فرانس فوتبال اعلام خواهد شد تا به حال نام 6 بازیکن و رتبه های آنها از سوی این نشریه اعلام شده است.

لحظه به لحظه با مراسم توپ طلای 2016