پایگاه خبری

لاوروف: بی‌ثباتی خاورمیانه نتیجه مهندسی‌های غرب است

لاوروف: بی‌ثباتی خاورمیانه نتیجه مهندسی‌های غرب است
وزیر خارجه روسیه می‌گوید که بی ثباتی‌های جاری در خاورمیانه، نتیجه مهندسی‌های ژئوپولیتیک غرب در این منطقه است.

لاوروف: بی‌ثباتی خاورمیانه نتیجه مهندسی‌های غرب است

نخبگان